Mô tả sản phẩm

Khoác R.u.s.s.e.l nam
Cấu hình: 50-80kg
Zá yêu: 280ca
ĐỊA CHỈ:
🏠CS1: 102 Ngô Kim Tài (38/98 Quán Nam KSSV) Lê Chân. (Mở cửa: 9am-10pm)
🏠CS2: 114c Cát Cụt, Lê Chân, HP (Mở cửa 9am-9.30pm)
HOTLINE:
📞 0769155660