Mô tả sản phẩm

Khoác phao S.f.e.r.a M.e.n
Cấu hình: M,L (~50-65kg)
Zá: 380ca
🏠CS1: 102 Ngô Kim Tài (38/98 Quán Nam KSSV) Lê Chân. (Mở cửa: 9am-10pm)
🏠CS2: 114c Cát Cụt, Lê Chân, HP (Mở cửa 9am-9.30pm)
HOTLINE:
📞 0769155660