Mô tả sản phẩm

Size 40-41-42-43-44-45
Bọ cạp với đế này đi bao giờ mòn?