Mô tả sản phẩm

Áo nỉ Di.s.c.o.v.e.r.y xuất Hàn
Cấu hình: 90,95,100,105(~50-80kg)
Zá: 220ca
🏠CS1: 102 Ngô Kim Tài (38/98 Quán Nam KSSV) Lê Chân. (Mở cửa: 9am-10pm)
🏠CS2: 114c Cát Cụt, Lê Chân, HP (Mở cửa 9am-9.30pm)
HOTLINE:
📞 0769155660