Mô tả sản phẩm

Áo len P.o.l.h.a.m xuất
Cấu hình: 95(55-72kg)
Zá: 220ca
🏠CS1: 102 Ngô Kim Tài (38/98 Quán Nam KSSV) Lê Chân. (Mở cửa: 9am-10pm)
🏠CS2: 114c Cát Cụt, Lê Chân, HP (Mở cửa 9am-9.30pm)
HOTLINE:
📞 0769155660