Mô tả sản phẩm

Áo cố bẻ ADIDAS
SHOCKSALE 450K --->250K
SIZE M form xuất Âu (từ 70kg trở lên)